η σημερινή επίσκεψη

nativityb-w.png

 

Επεσκέψατο ημάς

εξ΄ ύψους ο Σωτήρ ημών,

ανατολή ανατολών.

και οι εν σκότει και σκιά,

εύρομεν την αλήθειαν

και γαρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος.

 

(Ακούστε τον ύμνο αυτό ερμηνευμένο από τον Κωνσταντίνο Μπιλάλη εδώ)